Kampsportsfestivalen

Den 2-3 december 2017 genomfördes Kampsportsfestivalen i samarbete med Stockholmsmässan, Älvsjö. Distriktsförbundet bidrog med utrustning och organiserade ett flertal tävlingar på plats. Det var första gången festivalen genomfördes och bådar gott inför framtiden.
Nästa festival planeras till första helgen i december 2018.
Är ni som klubb intresserad av att delta med uppvisningar eller tävlingar på kommande festival, kontakta förbundet på info@stockholm.budokampsport.se


Epost: info@stockholm.budokampsport.se
Tel: 08 714 88 70
Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund
c/o Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm