Medlemsskap

Att vara medlem i Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund –disktikt 4 innebär i korthet följande.

  • För att bli medlem i förbundet ska man ha en idrottsförening med budo- och kamsportsverksamhet i regionen. Ansökan görs via Svenska Budo & Kampsportsförbundets hemsida. Läs mer om det här.
  • StBKF – Distrikt 4 har i regel som krav att man har en hemsida (eller motsvarande, te x facebooksida) med offentlig information om verksamheten med följande innehåll: adress till träningslokal, träningstider, avgifter och ansvariga för verksamheten med kontaktuppgifter.
  • Ett medlemsskap i SB&K innebär en mängd förmåner. Läs mer här.
  • Desutom har man i distrikt 4 ytterligare förmåner, som bland annat möjlighet att söka regionalt bidrag, låna material och utrustning med mera.

Förening som är godkänd efter ansökan betalar följande medlemsavgifter:

 Avgifter

Varje förening som är medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet(SB&K) betalar sitt medlemskap till sitt distrikt.
Dessutom betalas en medlemsavgift till respektive underförbund baserat på det antal medlemmar föreningen har. Detta belopp variera efter respektive underförbund.

Medlemsavgiften ska betalas snarast efter man blivit godkänd som medlem första verksamhetsåret. Därefter löpande senast 31 januari innevarande verksamhetsår.

Medlemsavgiften för Distrikt 4 är 800 kr och betalas in till huvudförbundet SB&K .
Allt skickas ut elektroniskt. Har ni inte fått det på epost redan kontakta SB&Ks kansli direkt

För rösträtt på årsstämman ska medlemsavgiften vara inbetald senast den sista januari verksamhetsåret.

Inflytande

Vad kan vi göra för er? Kom på årsmötet och ta upp de frågor ni tycker är viktiga och var med att besluta om verksamheten.

Styrelsen nås på info@stockholm.budokampsport.se


Epost: info@stockholm.budokampsport.se
Tel: 08 714 88 70
Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund
c/o Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm