Dags att söka bidrag – senast 31 oktober

Nu är det dags för höstens ansökningsomgång för föreningsbidrag.

Förbundet delar ut bidrag av medel som kommer förbundet tillgodo från RF och Stockholmsidrotten. Förbundet budgeterar årligen om bidragens totala storlek.
Bidrag kan sökas vid två ansökningstillfällen den 30 april och 31 oktober, eller löpande under året (gäller endast “Tävlingsbidrag löpande”).

Bidragens syfte ska vara att stärka föreningens aktivitet och verksamhet i regionen, gärna genom samordnade aktiviteter (te x flera medlemsföreningar är deltagare i aktiviteten).
Vi prioriterar utåtriktade publika aktiviteter som till exempel tävlingar, uppvisningar och öppna träningsläger.

Förutsättningar

  1. Sökande klubb måste vara medlem i både Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund samt Svenska Budo och Kampsportsförbundet och fullgjort sina förpliktelser.

  2. Bidrag kan endast sökas för aktiviteter som kommer medlemsföreningarna och deras idrotter i regionen direkt tillgodo. (Dit räknas t ex inte träningsläger utomlands).

  3. Maxbelopp att söka är 15 000 kr per förening och tillfälle, förutom för ”Tävlingsbidrag löpande”, då maxbelopp är 10 000 kr.

  4. Även mindre belopp än det sökta beloppet kan godkännas.

Läs mer här


Epost: info@stockholm.budokampsport.se
Tel: 08 714 88 70
Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund
c/o Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm