Kallelse till årsstämma 19 mars

Härmed kallas alla medlemmar i Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund till årsstämma söndagen den 19 mars 2017.
Plats: Exit lounge, Götgatan 53, Stockholm.
Tid: kl 15.00. Fullmaktsgranskning kl 14.45

Välkommen att ta kontakt med förslag på ledamöter.
Ordförande i valberedningen är Christian Strandberg som nås på cribba.strandberg@gmail.com

För övriga ärenden eller frågor, kontakta styrelsen på info@stockholm.budokampsport.se

Mvh
Styrelsen

Medlemsavgift för år 2017 senast 31 januari

Medlemsavgift för år 2017

Du som är klubbledare eller föreningsansvarig: nu är det dags att betala medlemsavgift i
Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund – distrikt 4 för år 2017.

Avgiften är 500 kr och betalas in senast 31 januari 2017.
Betala till: PG 40 44 57-4
VIKTIGT! Ange föreningens SB&K-nummer som avsändare!

Om medlemsavgiften

Varje förening som är medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) betalar sitt medlemskap till sitt respektive distrikt. Er förening tillhör Stockholm-Gotland – Distrikt 4. Medlemsavgiften är 500 kr för år 2017.

Observera att denna medlemsavgift inte är densamma som avgiften till ert underförbund, som baseras på antal aktiva medlemmar i er klubb.

Ert medlemskap i SB&K ger många rättigheter och fördelar. Genom distriktsförbundet kan ni även låna utrustning kostnadsfritt, söka regionala bidrag med mera.

Föreningar som inte betalar sin medlemsavgift i tid förlorar sin rösträtt på årsstämman och riskerar uteslutning, samt saknar möjlighet att söka bidrag genom förbundet.

Med vänliga hälsningar
Peder Finnsiö, ordförande


Epost: info@stockholm.budokampsport.se
Tel: 08 714 88 70
Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund
c/o Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm