Dags att söka bidrag – senast 30 april

Nu är det dags för vårens ansökningsomgång för föreningsbidrag. Ansökningsomgången öppnar för ansökan den första i respektive månad.

Förbundet delar ut bidrag av medel som kommer förbundet tillgodo från RF och Stockholmsidrotten. Förbundet budgeterar årligen om bidragens totala storlek.
Bidrag kan sökas vid två ansökningstillfällen den 30 april och 31 oktober, eller löpande under året (gäller endast “Tävlingsbidrag löpande”).

Bidragens syfte ska vara att stärka föreningens aktivitet och verksamhet i regionen, gärna genom samordnade aktiviteter (te x flera medlemsföreningar är deltagare i aktiviteten).
Vi prioriterar utåtriktade publika aktiviteter som till exempel tävlingar, uppvisningar och öppna träningsläger.

Förutsättningar

  1. Sökande klubb måste vara medlem i både Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund samt Svenska Budo och Kampsportsförbundet och fullgjort sina förpliktelser.

  2. Bidrag kan endast sökas för aktiviteter som kommer medlemsföreningarna och deras idrotter i regionen direkt tillgodo. (Dit räknas t ex inte träningsläger utomlands).

  3. Maxbelopp att söka är 15 000 kr per förening och tillfälle, förutom för ”Tävlingsbidrag löpande”, då maxbelopp är 10 000 kr.

  4. Även mindre belopp än det sökta beloppet kan godkännas.

Läs mer här

Omval av sittande styrelse

Vid årsstämman den 10 mars omvaldes sittande styrelse.
Stadgeändringar genomfördes gällande datum för inbetalning av medlemsavgiften i linje med HFs tidigare beslut, och den årliga medlemsavgiften höjdes till 800 kr.

Peder Finnsiö, Ordförande

Kampsportsfestivalen

Den 2-3 december 2017 genomfördes Kampsportsfestivalen i samarbete med Stockholmsmässan, Älvsjö. Distriktsförbundet bidrog med utrustning och organiserade ett flertal tävlingar på plats. Det var första gången festivalen genomfördes och bådar gott inför framtiden.
Nästa festival planeras till första helgen i december 2018.
Är ni som klubb intresserad av att delta med uppvisningar eller tävlingar på kommande festival, kontakta förbundet på info@stockholm.budokampsport.se


Epost: info@stockholm.budokampsport.se
Tel: 08 714 88 70
Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund
c/o Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm