Årsstämma den 9 mars

Härmed kallas alla medlemmar i
Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund – distrikt 4
till årsstämma lördagen den 9 mars 2019.

Tid: kl 15. Fullmaktsgranskning kl 14.45.
Plats: Exit lounge, Götgatan 53, Södermalm.
Röstberättigade är alla medlemmar i distriktet enligt SB&Ks röstlängd.

Förbundet har för närvarande ingen valberedning, då ingen åtagit sig detta uppdrag, utan detta ombesörjs därför av styrelsen. Vi ser gärna fler intresserade som ledamöter i styrelsen, och välkomnar kvinnliga förslag då målsättningen inom RF och SB&K är jämställda styrelser.

För intresse av att sitta i styrelsen kontakta gärna valfri styrelseledamot eller skicka ett mail till info@stockholm.budokampsport.se som når hela styrelsen.

Inbetalning av medlemsavgifter senast 31 januari

Nu är det dags för inrapportering av antal medlemmar med statistik, samt inbetalning av årsavgifter. Som tidigare sker all rapportering via huvudförbundet SB&K, som gör utskick via epost för digital inrapportering. Har ni ännu inte fått detta utskick så ta kontakt med kansliet och Matilda Ritzén, på matilda@budo.se
Viktigt alltså att ni har uppdaterat era kontaktuppgifter på budokampsport.se. Medlemsavgiften i distriktet för år 2019 är 800 kr.
Rapportering och betalningen ska vara inne senast den 31 januari för att ert medlemskap ska vara giltigt för år 2019!


Epost: info@stockholm.budokampsport.se
Tel: 08 714 88 70
Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund
c/o Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm