Styrelse vald på årsstämma

Peder Finnsiö – ordförande    omval
Mats Philipsson – sekreterare    omval
Marlon Schramm – kassör      omval
Thabo Motsieloa – ledamot      omval
Carmen Rosengren – ledamot  omval
Johan Halldin – ledamot          nyval
Malin Lindgren – ledamot      nyval

Ordförande i valberedning: Håkan Ozan


Epost: info@stockholm.budokampsport.se
Tel: 08 714 88 70
Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund
c/o Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm