Styrelse vald på årsstämma

Peder Finnsiö – ordförande    omval
Mats Philipsson – sekreterare    omval
Marlon Schramm – kassör      omval
Thabo Motsieloa – ledamot      omval
Carmen Rosengren – ledamot  omval
Johan Halldin – ledamot          nyval
Malin Lindgren – ledamot      nyval

Ordförande i valberedning: Håkan Ozan

Inbetalning av medlemsavgifter senast 31 januari

Nu är det dags för inrapportering av antal medlemmar med statistik, samt inbetalning av årsavgifter. Som tidigare sker all rapportering via huvudförbundet SB&K, som gör utskick via epost för digital inrapportering. Har ni ännu inte fått detta utskick så ta kontakt med kansliet och Matilda Ritzén, på matilda@budo.se
Viktigt alltså att ni har uppdaterat era kontaktuppgifter på budokampsport.se. Medlemsavgiften i distriktet för år 2019 är 800 kr.
Rapportering och betalningen ska vara inne senast den 31 januari för att ert medlemskap ska vara giltigt för år 2019!


Epost: info@stockholm.budokampsport.se
Tel: 08 714 88 70
Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund
c/o Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm