Vi är ett eget förbund för Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsföreningar i Stockholms och Gotlands län. Medlemskapet i SB&K går via oss och vi är en av instanserna som godkänner nya medlemsansökningar.

Ansöka om bidrag

Bidragens syfte ska vara att stärka föreningens aktivitet och verksamhet i regionen, gärna genom samordnade aktiviteter, t.ex att flera medlemsföreningar är deltagare och samarbetar i aktiviteten.

Medlemskap

För att bli medlem i förbundet ska man ha en idrottsförening med budo- och kamsportsverksamhet i regionen. Ansökan görs via Svenska Budo & Kampsportsförbundets hemsida.

Stockholms Budo & Kampsportsförbund har tillsammans med de andra kampsportsförbundens stockholmsdistrikt varit med och tagit fram Kampsportsrapporten, som sammanställts av RF-SISU Stockholm. I utredningen beskrivs för första gången i en samlad bild den krassa situationen för kampsportens lokalvillkor som länge varit kända av alla utövare, men inte nått fram till vare sig Stockholms stad eller...

Read More