Vi är ett eget förbund för Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsföreningar i Stockholms och Gotlands län. Medlemskapet i SB&K går via oss och vi är en av instanserna som godkänner nya medlemsansökningar.

Senaste nyheterna

Ansöka om bidrag

Bidragens syfte ska vara att stärka föreningens aktivitet och verksamhet i regionen, gärna genom samordnade aktiviteter, t.ex att flera medlemsföreningar är deltagare och samarbetar i aktiviteten.

Medlemskap

För att bli medlem i förbundet ska man ha en idrottsförening med budo- och kamsportsverksamhet i regionen. Ansökan görs via Svenska Budo & Kampsportsförbundets hemsida.

Det blir tyvärr ingen Kampsportsfestival på Stockholmsmässan 2021 heller. Huvudsakliga skälet är att Stockholmsmässan beslutat ställa in alla events resten av året som kräver en stor rörlig publik på grund av den fortsatta osäkra situationen med pandemin.

Read More