Vi är ett eget förbund för Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsföreningar i Stockholms och Gotlands län. Medlemskapet i SB&K går via oss och vi är en av instanserna som godkänner nya medlemsansökningar.

Ansöka om bidrag

Bidragens syfte ska vara att stärka föreningens aktivitet och verksamhet i regionen, gärna genom samordnade aktiviteter, t.ex att flera medlemsföreningar är deltagare och samarbetar i aktiviteten.

Medlemskap

För att bli medlem i förbundet ska man ha en idrottsförening med budo- och kamsportsverksamhet i regionen. Ansökan görs via Svenska Budo & Kampsportsförbundets hemsida.

Förbundet säljer nu en av sina boxningsringar på grund av utrymmesskäl. Den är i bra skick och har ca 10 år på nacken.23 Ft AIBA TOURNAMENT RING (20 Ft INSIDE ROPE 1 MTR PLATFORM)Measures mm: 7015mm (6100mm INSIDE).Kontakta ordförande på peder.finnsio@gmail.com

Read More