Vi är ett eget förbund för Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsföreningar i Stockholms och Gotlands län. Medlemskapet i SB&K går via oss och vi är en av instanserna som godkänner nya medlemsansökningar.

Ansöka om bidrag

Bidragens syfte ska vara att stärka föreningens aktivitet och verksamhet i regionen, gärna genom samordnade aktiviteter, t.ex att flera medlemsföreningar är deltagare och samarbetar i aktiviteten.

Medlemskap

För att bli medlem i förbundet ska man ha en idrottsförening med budo- och kamsportsverksamhet i regionen. Ansökan görs via Svenska Budo & Kampsportsförbundets hemsida.

Välkommen att delta i Kampsportsfestivalen 6-8 december 2024! I första hand söker vi arrangörer för större tävlingar, som gärna sträcker sig över flera dagar. Av praktiska skäl måste tävlingar få förtur som ofta involverar både större ytor och fler deltagare i form av större arrangemang. Uppvisningar och prova-på är också välkommet. Vi rekommenderar att respektive förbund koordinerar respektive kampidrott med ett gemensamt arrangerat program.

Read More