Vi är ett eget förbund för Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsföreningar i Stockholms och Gotlands län. Medlemskapet i SB&K går via oss och vi är en av instanserna som godkänner nya medlemsansökningar.

Senaste nyheterna

Ansöka om bidrag

Bidragens syfte ska vara att stärka föreningens aktivitet och verksamhet i regionen, gärna genom samordnade aktiviteter, t.ex att flera medlemsföreningar är deltagare och samarbetar i aktiviteten.

Medlemskap

För att bli medlem i förbundet ska man ha en idrottsförening med budo- och kamsportsverksamhet i regionen. Ansökan görs via Svenska Budo & Kampsportsförbundets hemsida.

Stockholms Budo & Kampsortsförbund kallar härmed till förbundsstämma den 11 mars kl 14.00Plats meddelas senare. Välkommen att nominera kandidater till styrelsen genom Håkan Ozan, ordförande i valberedningen, på hakan@ozan.se Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 12 februari. För övriga frågor om årsmötet vänligen kontakta styrelsen på info@sthlmsbudokampsport.se Valberedningens förslag och övriga årshandlingar kommer publiceras här...

Read More