Vi är ett eget förbund för Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsföreningar i Stockholms och Gotlands län. Medlemskapet i SB&K går via oss och vi är en av instanserna som godkänner nya medlemsansökningar.

Senaste nyheterna

Ansöka om bidrag

Bidragens syfte ska vara att stärka föreningens aktivitet och verksamhet i regionen, gärna genom samordnade aktiviteter, t.ex att flera medlemsföreningar är deltagare och samarbetar i aktiviteten.

Medlemskap

För att bli medlem i förbundet ska man ha en idrottsförening med budo- och kamsportsverksamhet i regionen. Ansökan görs via Svenska Budo & Kampsportsförbundets hemsida.

Den 9e mars hölls förbundets årsstämma digitalt. Följande styrelse valdes: Peder Finnsiö, ordförande – omvalMats Philipsson, sekreterare – omvalMarlon Schramm, kassör – omvalThabo Motsieloa, vice ordförande – omvalCarmen Rosengren, ledamot – omvalJohan Halldin, ledamot – omvalMalin Lindgren, ledamot – omval Till valberedningen valdes Håkan Ozan som ordförande – omval

Read More