Vi är ett eget förbund för Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsföreningar i Stockholms och Gotlands län. Medlemskapet i SB&K går via oss och vi är en av instanserna som godkänner nya medlemsansökningar.

Ansöka om bidrag

Bidragens syfte ska vara att stärka föreningens aktivitet och verksamhet i regionen, gärna genom samordnade aktiviteter, t.ex att flera medlemsföreningar är deltagare och samarbetar i aktiviteten.

Medlemskap

För att bli medlem i förbundet ska man ha en idrottsförening med budo- och kamsportsverksamhet i regionen. Ansökan görs via Svenska Budo & Kampsportsförbundets hemsida.

Senast den 30 april ska ansökan ha inkommit för vårens ansökan om föreningsbidrag. Ladda ner mall för ansökan: StBKF_Bidragsmall Ansökningarna skickas via mail på adressen: bidrag@stockholm.budokampsport.se Skriv i ämnesraden: Bidragsansökan [namn på projektet] [vilket bidrag som avses] (Föreningsbidrag eller Tävlingsbidrag löpande).Läs mer på sidan om Bidrag

Read More