Vi är ett eget förbund för Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsföreningar i Stockholms och Gotlands län. Medlemskapet i SB&K går via oss och vi är en av instanserna som godkänner nya medlemsansökningar.

Senaste nyheterna

Ansöka om bidrag

Bidragens syfte ska vara att stärka föreningens aktivitet och verksamhet i regionen, gärna genom samordnade aktiviteter, t.ex att flera medlemsföreningar är deltagare och samarbetar i aktiviteten.

Medlemskap

För att bli medlem i förbundet ska man ha en idrottsförening med budo- och kamsportsverksamhet i regionen. Ansökan görs via Svenska Budo & Kampsportsförbundets hemsida.

Distriktet Stockholms Budo & Kampsportsförbunds årsstämma kommer hållas söndagen den 14 mars 2021.Tid: kl 14:00Plats: digitalt online enligt RFs rekommendationer. För nomineringar kontakta ordförande i valberedningen Håkan Ozanepost: hakan@ozan.setel: 0708858585 För övriga frågor, kontakta styrelsen på:info@stockholm.budokampsport.se

Read More