Vi är ett eget förbund för Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsföreningar i Stockholms och Gotlands län. Medlemskapet i SB&K går via oss och vi är en av instanserna som godkänner nya medlemsansökningar.

Ansöka om bidrag

Bidragens syfte ska vara att stärka föreningens aktivitet och verksamhet i regionen, gärna genom samordnade aktiviteter, t.ex att flera medlemsföreningar är deltagare och samarbetar i aktiviteten.

Medlemskap

För att bli medlem i förbundet ska man ha en idrottsförening med budo- och kamsportsverksamhet i regionen. Ansökan görs via Svenska Budo & Kampsportsförbundets hemsida.

Sök vårens föreningsbidrag senast 15 mars 2024. Ni kan söka för följande aktiviteter: Tävling allmänt – övriga kostnader i samband med genomförande av tävling. Bidrag ges exempelvis till transporter, hallhyra, priser, hyra av utrustning, inköp av tävlingsutrustning med mera. Träningsläger – gäller endast öppna läger av typen prova-på för allmänheten eller öppna-för-alla-klubbar. Bidrag ges exempelvis till transporter,...

Read More