Vi är ett eget förbund för Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsföreningar i Stockholms och Gotlands län. Medlemskapet i SB&K går via oss och vi är en av instanserna som godkänner nya medlemsansökningar.

Senaste nyheterna

Ansöka om bidrag

Bidragens syfte ska vara att stärka föreningens aktivitet och verksamhet i regionen, gärna genom samordnade aktiviteter, t.ex att flera medlemsföreningar är deltagare och samarbetar i aktiviteten.

Medlemskap

För att bli medlem i förbundet ska man ha en idrottsförening med budo- och kamsportsverksamhet i regionen. Ansökan görs via Svenska Budo & Kampsportsförbundets hemsida.

Distriktets förbundsstämma kommer hållas den 12 mars kl 14.00 i Stockholm. Vi återkommer om den ska hållas digitalt eller på fysisk plats beroende på utvecklingen. Motioner skickas till info@stockholm.budokampsport.se Nomineringar på styrelseledamöter skickas till ordförande i valberedningen till Håkan Ozan, hakan@ozan.seEnligt RFs riktlinjer ska styrelsen vara jämlikt fördelad mellan män och kvinnor.Valberedningens förslag kommer publiceras...

Read More