Om förbundet

Välkommen till Svenska Budo & Kampsportsförbundets Distriktsförbund 4 – Stockholm-Gotland

Vi är ett eget förbund för Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsföreningar i Stockholms och Gotlands län. Medlemskapet i SB&K går via oss och vi är en av instanserna som godkänner nya medlemsansökningar.

Förutom den administrativa medlemsfunktionen informerar vi om och arbetar för att utveckla budo- och kampsporter inom vår region. Vi arrangerar utbildningar och kan hjälpa till med distriktsmästerskap och tävlingar. Vi delar ut ekonomiska bidrag och tillhandahåller lånematerial.

Alla SB&K:s idrotter finns representerade i vår region, föreningars kontaktuppgifter finns i vårt medlemsregister.

Här är vi som sitter i styrelsen. Välkommen att kontakta oss!


Epost: info@stockholm.budokampsport.se
Tel: 08 714 88 70
Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund
c/o Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm